Spracovanie osobných údajov

Pre úspešné využívanie služieb, ktoré táto webová stránka ponúka, v niektorých prípadoch potrebujeme spracovávať osobné údaje užívateľov.
Toto spracovávanie podlieha nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Známe tiež ako „GDPR“.

Neposielame žiadna obchodné oznámenia. Osobné (ani žiadne iné) údaje nespracovávame pre potreby cieleného ponuky tovarov alebo služieb. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám. Súhlas považujeme za platný do jeho odvolania, pozri nižšie. Osobné údaje uchovávame iba v rozsahu potrebnom na technické zabezpečenie základných funkcií webu, ako je vloženie inzercie a možnosť online odpovedať na inzerát. Ak je váš inzerát už neaktuálne môžete ho sami vymazať jednoducho kódom vygenerovaným automaticky systémom pre inzerciu, stačí pri inzeráte kliknúť na „zmazať“ alebo „upraviť“ a zadať platný email pri vložení inzerátu, potom do kolónky vložiť kód s emailu a preukázať tým autorstvo inzerátu a následne ho zmazať alebo upraviť.
Pre úpravu či zmazanie osobných údajov, tj. Dobrovoľne vložené inzercia zdarma, komentáre na webe alebo súborov cookies stačí napísať túto požiadavku na email info@online-nabidky.cz

Osobné údaje, ktoré spracovávame:
Osobné údaje ako je hlavne meno, email, telefón, webová stránka inzerenta či ip adresa návštevníka spracovávame na základe udeleného súhlasu a plníme tak informačnú povinnosť pred začatím spracovania osobných údajov za účelom vloženie inzercie alebo komentára na webe. Ak pridáte komentár alebo inzerát, potom komentár, inzerát a ich metadáta budú uchovávané po dobu neurčitú. Údaje sú uchovávané na účely automatického rozpoznania a schválenie všetkých následných komentárov, miesto ich držanie vo fronte moderovanie. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby detekcie spamu, ktorá môže byť umiestnená v zahraničí. Keď návštevníci pridajú komentár na tento web, sú zhromažďované údaje zobrazené vo formulári pre komentár, ďalej IP adresa návštevníka a reťazec user agent definujúce prehliadač, čo pomáha k detekcii spamu.

Službe Gravatar môže byť poskytnutý anonymný reťazec vytvorený z vašej emailovej adresy (nazývaný aj hash), vďaka ktorému je možné určiť či túto službu používate. Po schválení vášho komentára je váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.
Ak nahrávate obrázky na tento web, mali by ste sa vyhnúť nahrávanie obrázkov s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť ľubovoľné dáta o polohe z obrázkov na webe.

Pre užívateľov, ktorí sa registrujú na tomto webe (ak majú túto možnosť), ukladáme tiež osobné údaje, ktoré uvádzajú vo svojom užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje (s výnimkou toho, že nemôžu zmeniť svoje užívateľské meno). Administrátori webu môžu tiež tieto informácie zobraziť a upravovať.

Dbajte vo vlastnom záujme na ochranu citlivých údajov, ktoré nechcete zdieľať s ostatnými verejne.

Sociálne siete:
Na webe nájdete Facebook a Google widget aby sme vám umožnili vidieť a dať „like“ našej Facebookovej stránke. Tento widget môže zhromažďovať niektoré dáta ako napríklad vašej IP adresu, ukladať a načítať súbory cookie vo vašom prehliadači, vložiť ďalšie kód sledovania a monitorovať interakciu s widgetem, vrátane korelácia vášho facebookového účtu s akoukoľvek akciou, ktorú urobíte v rámci widgetu napríklad „like“ alebo zdieľanie Facebookovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov spracovateľských služieb:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
https://www.wedos.as/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf
https://automattic.com/privacy/
https://automattic.com/privacy-notice/
https://localise.biz/wordpress/plugin/privacy

Spracovateľské služby:
A. Google, so sídlom Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
B. Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
C. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, Česká republika
D. prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré administrátor momentálne nepoužíva

Spracovateľ:
Spracovateľ osobných údajov webov je Roman Dimitriadis, Foltýnova 1014/33, Brno, 63500 ič: 87756692.

Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte
– právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
– právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
– právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
– právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Vďaka práve na prístup k spracovaným informáciám nás môžete kedykoľvek požiadať a my doložíme v lehote 30 dní aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Ak sa niečo zmenilo alebo osobné údaje už sú neaktuálne alebo neúplné, potom máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Zmažeme vaše osobné údaje zo svojho systému v zákonnej lehote do 30 dní.
V niektorých prípadoch máme zákonnú povinnosť vaše údaje archivovať (napr. Všetky vystavené daňové doklady). V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom.

Každý subjekt údajov, ktorý sa domnieva, že spracovávame jeho osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou osobných údajov alebo ochranou súkromia alebo majú vplyv na kvalitu osobného života subjektu údajov alebo sú v rozpore so zákonom alebo týmito Zásadami alebo sú nepresné, má právo sa obrátiť na nás a požiadať o vysvetlenie, prípadne o nápravu a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek obrátiť sa na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Prehlásenie o použití cookies
Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?
Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?
Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutie zobrazenie z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre kontrolu hlasovania v anketách a ďalšie pre zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok.

Pokiaľ na naše stránky pridáte komentár, môžete povoliť uloženie mená, emailové adresy a webové stránky do cookies. Týmto spôsobom sa snažíme zvýšiť váš komfort, keď budete písať nový komentár už potom nebudete musieť tieto údaje znova vyplňovať. Tieto súbory cookie budú mať životnosť jeden rok.

Ak máte účet a prihlasujete sa k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pre overenie, či váš prehliadač prijíma súbory cookies. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a pri zatvorení prehliadača sa zruší.

Pri prihlasovaní vám nastavíme tiež niekoľko súborov cookies pre uloženie vašich prihlasovacích údajov a pre nastavenia zobrazenia obrazovky. Prihlasovacie súbory cookies majú životnosť dva dni a cookies pre nastavenia zobrazenia majú životnosť jeden rok. Ak potvrdíte možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa zo svojho účtu odhlásite, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Ak upravujete alebo publikujete článok, bude vo vašom prehliadači uložený ďalší cookie. Tento cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho označuje ID príspevku, ktorý ste práve upravili. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.

Meranie návštevnosti:
Pri návšteve webu je zaznamenaná IP adresa a anonymizované údaje o správaní návštevníka tj. Doba zotrvania na stránke, odkiaľ návštevník prišiel a ďalšie základné metrické údaje.
Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

Súhlas s ukladaním cookies
Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Vyhlásenie k užitiu Google Translate
Ak je na preklad stránok použitý prekladač Google, riadi sa jeho použitia podmienkami Google Inc .: Pozri http://www.google.com/intl/cs/policies.