Podmienky

Inzerenti sami nesú zodpovednosť za svoje inzeráty, tak aby neboli v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Nevhodné či podvodné inzeráty je možné nahlásiť kliknutím na odkaz pri každom inzeráte.

Je povolené vložiť jeden inzerát denne.
Okamžité zverejnenie bez nutnosti registrácie.
Píšte unikátne nadpisy a opisy ponuky pôžičky!
Kontakty, emaily a odkazy na Váš web nevkladajte do popisu inzerátu, ale vložte ich do formulára!
Nepíš VEĽKÝMI PÍSMENAMI!
Všetko je spätne kontrolované a nevyhovujúce inzeráty čoskoro odstránené.

Zákaz vkladania ponúk inzerátov s podvodným charakterom, ako napríklad výber poplatkov vopred či volanie na 900 …

Odporúčania pre dopytujúcich:
Pred výberom pôžičky vždy čítajte zmluvu, ak sa Vám niečo nezdá alebo nie je jasné, poraďte sa napred radšej s právnikom a nikdy nepodpisujte prázdne zmluvy. Dodržujte vždy presný termín splátky pôžičky, niektoré nebankové pôžičky môžu mať veľké penále aj za jediný deň omeškania a to s okamžitou splatnosťou celej čiastky pôžičky, preto vždy plaťte včas a dodržujte zmluvu, ktorú ste podpísali. Odklad splátok požadujte písomne ​​na adresu v zmluve, odklad splátok Vám nemusí byť vždy povolený! V riadnej zmluve by malo byť jasne uvedené koľko zaplatíte za pôžičku a výška RPMN. Neplaťte poplatky za pôžičky vopred, takmer vždy sa jedná o podvod. Nevolajte na drahá čísla typu 900 … kde je zbytočne naťahovaný hovor a nakoniec Vám rovnako nepožičia.
Vyberajte radšej už overené nebankové pôžičky s jasnými podmienkami podla recenzií pôžičiek.

Táto webová stránka je poskytovaná na báze ZADARMO „ako je“ a „ako je k dispozícii“ a v dôsledku toho nebankove-pozicky-sk.eu neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné, implikované, zákonné, alebo iné (vrátane implikovaných záruk za predajnosť a vhodnosť pre určitý účel) vrátane záruk alebo vyjadrení, že materiál na tejto strane je úplný, presný, spoľahlivý, aktuálny, nezasahujúce práva tretích osôb, že prístup na túto webovú stránku bude bez prerušenia alebo bezproblémový, že táto webová stránka bude bezpečná, že akákoľvek rada alebo názor získané od nebankove-pozicky-sk.eu prostredníctvom tejto webovej stránky je presný alebo sa na neho dá spoľahnúť a všetky tvrdenia alebo záruky sú výslovne odmietnuté.

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky meniť bez upozornenia, užívateľ je povinný sám kontrolovať aktuálne podmienky, vyhradzujeme si tiež právo zmazať alebo editovať vaše inzeráty a kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť váš prístup na túto webovú stránku alebo ľubovoľnú časť tejto webovej stránky alebo jeho časť.

Nejschvalovanější online pôžička do 500 € na 30 dní
Rýchla online žiadosť TU >>